قسمت اول

آشنایی با روش کاری ما و استراتژی تیم بیتفا در معاملات ارزهای دیجیتال

قسمت دوم

نحوه کار با پلتفرم ها و انجام معاملات

قسمت سوم

مدیریت سرمایه اصولی و ایجاد ژورنال معاملاتی